Zorgverlener


MijnCOPDcoach helpt COPD-patiënten om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt MijnCOPDcoach niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.


Zorgstandaard COPD

MijnCOPDcoach is ontwikkeld op basis van de Zorgstandaard COPD van Long Alliantie Nederland. De vragenlijst die door de patiënt wordt ingevuld, als voorbereiding op het spreekuurcontact, is een samenstelling van de COPD Assesment Test (CAT) en van vragen uit de zelfmanagementprogramma’s van het Stanford Patient Education Research (Stanford University, USA).


Monitoren van patiënten

MijnCOPDcoach is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal telebegeleidingsprogramma’s, waaronder MijnCOPDcoach. De patiënt heeft toegang tot MijnCOPDcoach, u heeft toegang tot de SananetOnline monitor. De monitor ondersteunt u bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. De patiënt met de hoogste of meeste risico’s staat bovenaan. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

'MijnCOPDcoach toont me wat wel en niet heeft gewerkt bij de behandeling.'