Copyright

Niets uit deze webapplicatie, dan wel uit de diensten en producten die door deze webapplicatie aangeboden worden, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sananet Care BV.


Privacy

De internetomgeving van MijnCOPDcoach vraagt niet meer gegevens dan nuttig en noodzakelijk zijn om als onderdeel van en voor de duur van een bestaande behandelrelatie tussen een zorgverlener en een cliënt, deze laatste te ondersteunen bij het stimuleren en uitvoeren van zelfmanagement. MijnCOPDcoach treft maatregelen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die door de bezoeker zijn verstrekt. Als geregistreerde bezoeker bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van de eigen gekozen/toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als u anderen hiervan met uw toestemming gebruik laat maken. U kunt altijd de door u verstrekte persoonlijke gegevens (laten) wijzigen en op verzoek laten verwijderen. De gegevens die worden geregistreerd, worden niet aan derden verstrekt, anders dan na toestemming van de betrokken cliënt, wanneer de wet dat voorschrijft, of als een gerechtelijk bevel daartoe verplicht.


Disclaimer

Hoewel de informatie van MijnCOPDcoach samen met deskundigen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, is dat geen garantie dat alle gezondheidsvragen worden beantwoord, dan wel dat alle aanwezige gezondheidsrisico's tijdig opgespoord worden. Als u dus vragen heeft die niet door MijnCOPDcoach beantwoord worden, als u zich zorgen maakt of als u een persoonlijk advies wilt, raden wij u aan uw huisarts of een andere deskundige waarbij u onder behandeling bent te raadplegen.

Hoewel deze webapplicatie links of verwijzingen naar andere sites kan bevatten draagt Sananet Care BV geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere sites, en is zij niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van die inhoud. Links naar andere sites worden louter aangeboden voor het gemak van de gebruikers van deze website.

MijnCOPDcoach garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de webapplicatie of de via elektronische weg aangeboden producten en/of diensten. De informatie die via deze webapplicatie wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

NL/CPD/0004/12