Initiatiefnemers


Doordat COPD-patiënten meer kennis opdoen over hun aandoening en zelf invloed kunnen uitoefenen op hun zorgplan, zal therapietrouw worden vergroot en zullen behandelresultaten worden verbeterd. Dit is de reden waarom Sananet Care en GlaxoSmithKline, in samenwerking met diverse zorgprofessionals, een online begeleidingsprogramma hebben ontwikkeld: mijncopdcoach.nl. Dit programma is ontwikkeld ter ondersteuning van de behandelrelatie tussen zorgverlener en patiënt.

Bij de inhoudelijke ontwikkeling van MijnCOPDcoach zijn de volgende personen en organisaties betrokken geweest: zorgverleners uit de 1e en 2e lijn (Zorggroep Zorroo, Universitair Medisch Centrum Nijmegen en Amphia ziekenhuis Breda) en onderzoekers en hoogleraren op het gebied van gezondheidsvoorlichting en chronische zorg.


Over Sananet Care

Sananet Care ontwikkelt medisch gevalideerde telebegeleidingsprogramma’s. Deze programma’s worden via verschillende technologische kanalen, zoals internet, zorgTV en mobiele telefoons, aan chronisch zieken aangeboden. Sananet Care zorgt voor dagelijks contact tussen patiënten en hun behandelend arts of gespecialiseerd verpleegkundige. Dit zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt bij de eigen aandoening. Ook heeft de patiënt meer regie over de eigen behandeling.


Over GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline behoort tot de leidende, innovatieve farmaceutische en healthcare bedrijven in de wereld. Het is de bedrijfsmissie van GSK om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren door hen in staat te stellen een actiever leven te leiden, zich beter te voelen en langer te leven.