Zorgplan


Het zorgplan toont het verloop van COPD bij de patiënt. Het wordt tijdens het spreekuurcontact ingevuld door de zorgverlener. Dit spreekuurcontact wordt voorbereid door de patiënt. Het zorgplan kan zowel door de patiënt als door de zorgverlener worden ingezien.


Hoe werkt het zorgplan?

Het zorgplan wordt onderhouden door de patiënt en aangevuld en geautoriseerd door de zorgverlener. Het zelf kunnen onderhouden van het zorgplan geeft de patiënt meer inzicht in de eigen ontwikkeling en zorgt voor extra betrokkenheid bij het hele proces.


Waaruit bestaat het zorgplan?

Het zorgplan bestaat uit de volgende componenten: behandeldoelen, ernst van de klachten, behandel- en onderzoeksresultaten, kenniskuren en medicijngebruik. Aanwezigheid en ernst van klachten, beperkingen, kwaliteit van leven en mate van zelfzorg worden geïnventariseerd door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt thuis, als onderdeel van de voorbereiding op het spreekuurcontact, door de patiënt ingevuld. Behandeldoelen, behandel- en onderzoeksresultaten en medicijngebruik worden tijdens het spreekuurcontact ingevoerd door de zorgverlener. Advies voor kenniskuren wordt automatisch gegenereerd als resultaten tijdens het spreekuurcontact door de zorgverlener worden ingevuld.