Kenniskuren


Kenniskuren zijn korte ‘gesprekken’ waarin informatie, tips en persoonlijke adviezen worden gegeven. Het doel van een kenniskuur is om kennis kort en bondig over te brengen en om vaardigheden bij de patiënt te ontwikkelen. Hierdoor leert de patiënt om met COPD om te gaan in het dagelijks leven. Kenniskuren van MijnCOPDcoach gaan onder andere over voeding, werk, medicatie en stoppen met roken.


Hoe werkt een kenniskuur?

Een kenniskuur is een telebegeleidingsprogramma dat bestaat uit een aantal sessies van ongeveer 5 tot 10 minuten. Patiënten kunnen zelf een kenniskuur starten, maar zij kunnen zich ook laten adviseren over de kenniskuur die het beste kan worden gevolgd. De patiënt wordt dan gevraagd naar de klachten, beperkingen en mate van zelfzorg op dat moment.

Er wordt advies gegeven op drie momenten: als onderdeel van de aanmeldprocedure, als onderdeel van de voorbereiding op het spreekuurcontact en op eigen initiatief van de patiënt. MijnCOPDcoach houdt per patiënt bij wanneer welke kenniskuren zijn doorlopen, hoe de patiënt de kuren heeft gewaardeerd en in welke mate de aangeboden kennis door de patiënt is overgenomen.